Allmänt

Hur man ankrar

Båtsäsongen är här, du ska lägga till med din nyköpte båt vid en liten fin udde ute i skärgården. Men hur ankrar man egentligen och hur gör man det på bästa sätt? Det ska jag lite kort klargöra här.

Hur man ankrar

Ankring mot land ställer ofta mindre krav på ankarutrustningen än vad ankring på öppet vatten gör. Detta av två anledningar: man förtöjer ofta i lä av sjö och vind samt att det såklart är grundare än längre ut.
Det är också att dragkraftriktningen är konstant åt ett håll samt att bottnen ofta är mer fördelaktig att ankra mot. När man ankrar på svaj så saknas de här förutsättningarna.
Här går jag igenom steg för steg för vad du gör när du ska ankra vid land:

1. Se till att ha en bra kätting och en bra lina, kätting bör vara ca 30-40 meter, likaså linan. Anledningen till att du vill ha en lång kätting är för att förbättra vinkeln mot botten samt även ge fjädring när vindar ligger på.
Linan är bra att ha så att det inte blir hårda ryck när det blåser.

2. Åk sakta mot land, släpp ankaret från aktern när du är cirka 20 meter från land.

3. Sätt motorn i friläge och åt båten glida in mot land.

4. När du är några meter från land så sätter du i backen.

5. Personen där fram hoppar i land och tar emot båten. När personen förtöjt båten i träd eller med kilar så testa att dra i ankaret och se om det sitter fast.

Där har du väldigt enkelt hur man ankrar vid en ö. Om du behöver mer information så rekommenderar jag följande guide.

 

 

About the author

artoo