Allmänt

Extern hjälp med bokföring – tre vanliga tjänster

Written by artoo

Bokföringen och den ekonomiska administrationen är en grundpelare för att ett företag ska nå framgång. För både nya och etablerade företag är det möjligt att ta hjälp av en extern firma som tar hand om hela eller delar av bokföringen. Precis som mycket annat, går det att anlita hjälp på distans och helt digitalt.

Det kan vara att ta hjälp av en konsult som gör den löpande bokföringen och redovisningen, gör årsavslut eller finns där för rådgivning vid behov. Läs här om ifall du vill veta timpriset för en konsult inom redovisning och bokföring.

Tre vanliga tjänster som konsulter erbjuder

1. En konsult som tar hand om den löpande bokföringen och redovisningen

Bokföringslagen ställer inte bara krav på att bokföringen ska göras. Lagen ställer även krav på bokföringen ska göras löpande och följa god redovisningssed. Ett företag som har många transaktioner och affärshändelser kan överlåta till en konsult att ta hand om den löpande bokföringen.

Det inkluderar att se till att allt stämmer gentemot banken och olika konton. I arbetet kan även deklarera och ta hand om momsredovisningen ingå gentemot Skatteverket. Fördelen är även att det går att få rapporter löpande som ger en tydlig bild över företagets ekonomiska situation.

2. Överlåt till en konsult att göra bokslut och årsavslut

Beroende företagsform och storlek går det att göra bokslutet själv. Samtidigt kan det vara extra smidigt att ta hjälp av en expert som ser till en av årets viktigaste händelser blir helt korrekt. Konsulten kan även lämna in allt som behövs till Bolagsverket. Många aktiebolag har även krav på att det ska finnas en revisor och det går att välja en extern konsult.

3. Rådgivning – från enklare frågor till kvalificerad hjälp

Att kunna ha en expert som kan komma med råd och stöd vid behov kan vara ovärderligt. För exempelvis e-handlare uppstod många frågor kring OSS som trädde i kraft i juli år 2021. Inom EU kan momsfrågan vara en utmaning där en specialist kan reda ut vad som gäller.

En konsult kan även bistå i frågor som gör det lättare att se möjligheter som gör att företaget kan expandera eller satsa på rätt affärssegment.

About the author

artoo