Allmänt

Därför har teknikbolagen svårt att få lån under svårare tider

Written by artoo

Startupbolag inom mjukvaru- och teknikbranschen har svårare att få lån under situationer som den rådande coronakrisen. Företagslån.com skriver att värderingen av företags tillgångar blir lägre under en sådan kris, vilket gör det svårt för startups att ordna sin finansiering.

Under flera års tid har det rått högkonjunktur i Sverige. Under den tiden har många nya mjukvarubolag och teknikbolag startats upp i landet, så kallade startups.

Flera av de här bolagen har haft målet att växa snabbt. Det har dock lett till att dessa företag har gått med förlust, och har finansierats av subventionerade riskkapital, det vill säga investeringar i företaget från andra aktörer.

Krisen kan leda till konkurser och rekonstruktioner

Men nu dras svångremmen åt på riskkapitalmarknaden, vilket kan leda till att nyemissionerna minskar. Nyemissioner innebär att ett företag utfärdar nya aktier för att få in mer kapital till företaget. Det här kan få som konsekvens att startups hamnar i akut likviditetsbrist.

Samtidigt drabbas flera branscher och företag av den rådande coronakrisen. Enligt Peter Hellqvist, startuprådgivare på PWC, kommer virusutbrottet att medföra både konkurser och rekonstruktioner. Dock går det ännu inte att säga vilka branscher som kommer att bli värst drabbade.

Startups har svårare att ta del av statliga lånegarantin

Staten har infört en statlig lånegaranti för små och medelstora företag, och uppmuntrar därmed banker att låna ut upp till 100 miljarder kronor där staten garanterar 70 procent av risken.

Men enligt Peter Hellqvist kan det ändå bli svårt för nya startupbolag att få sina lån godkända, eftersom de ännu inte anses vara tillräckligt stabila.

I det fallet tipsar han om att företag i stället kan pantsätta aktier för att lösa sin finansiering, eller låna pengar från företagets ägare. De kan även söka stöd till finansiering hos Almi.

Osäkrare värdering av tillgångar kan leda till större förluster

Startupbolag har möjlighet att ta upp sina bokförda utvecklingskostnader som en tillgång, i stället för att kostnadsföra dem löpande. Det kallas för att aktivera utvecklingskostnaderna. Det är något som många bolag utnyttjar, för att inte riskera att gå med stora förluster under företagets utvecklingsperiod.

Men under coronakrisen är det troligen inte lika lätt att utnyttja det knepet. Det är nämligen svårare att bedöma värdet på företags tillgångar i osäkra tider, och då tenderar värderingen att bli lägre. Därför kan företaget troligen aktivera en mindre del av sina utvecklingskostnader än i vanliga fall.

About the author

artoo