Hälsa

Varför nyser man?

varför nyser man

Varför nyser man egentligen? En nysning är en reflex som innebär att man snabbt blåser ur luft ur mun och näsa. För det mesta framkallas denna reflex av en retning av näsans nervceller. Retningen kan vara såväl mekanisk som kemisk. I det senare fallet känner vi av främmande partiklar i näsan genom små flimmerhår som sitter på näsväggarna och signaler skickas då till hjärnan att en nysning behövs. Nysningar och även hostningar är kroppens sätt att blåsa luftvägarna rena. Ett förenklat svar på frågan är alltså att man nyser för att hålla näsa och munhåla rena. (forts. efter annonsen)

Nysningar kan dock också framkallas av att man utsätts för kraftigt ljus. Starkt solsken framkallar en nysning genom nervsignaler från ögonen. Detta kallas en fotisk ljusreflex och förklaras ibland som att signaler från ögonens nerver spiller över till näsans nerver. Det finns alltså ingen egentlig funktion för kroppen att nysa när den utsätts för starkt ljus.

Nysningar är kraftigare än vad vi tror. Hastigheten för de partiklar som kommer ut ur näsa och mun kan vara upp till otroliga 167 km i timmen. Det är därför det är så viktigt att hålla för när man nyser. När väl flimmerhåren aktiverats och man nyst håller de sig också extra aktiva under ett par minuter efteråt. Deras känslighet ökar och det är därför många av oss nyser flera gånger efter varandra.

Som synes har nysningar en viktig funktion och är ett sätt för vår kropp att skydda sig och hålla oss friska. Något att komma ihåg nästa gång de där irriterande nysningarna sätter igång igen.

About the author

artoo