Allmänt

Vad krävs för att inneha jaktvapen?

vapenlicensFör att du ska få ha jaktvapen i din ägo så måste du till och börja med inneha jägarexamen. Du måste även ansöka specifikt om att inneha jaktvapen och givetvis vara godkänd genom lämplighetsintyg.

Vapenförvarning

Den som har tagit jägarexamen får ha upp till fyra stycken jaktvapen och dessa ska förvaras i ett vapenskåp.  Av uppenbara skäl är det av yttersta vikt att dina jaktvapen alltid försvaras på korrekt sätt i godkända vapenskåp. Det går även använda sig av godkända säkerhetsskåp men var noga med att kontrollera med återförsäljaren att just ditt säkerhetsskåp är godkänt enligt Svensk Standard (SS3492).

Jägarexamen

I jägarexamen ingår fyra olika prov. Tre praktiska (grundprov för hagelgevär, grundprov för kulgevär, högvilt för kulgevär) och ett teoretiskt prov.

Vapenlicens

Efter du har avklarat jägarexamen kan du ansöka om vapenlicens på polisens hemsida.

About the author

artoo