Uncategorized

Hur Microsoft Dynamics 365 kan hjälpa ditt företag

Written by artoo

Idag måste företag förstå hur de ska bete sig över flera olika kanaler, kontaktpunkter och system för att kunna skapa effektiva marknadsföringsstrategier och fatta välgrundade beslut. Kunder har blivit kräsnare och har fler valmöjligheter än någonsin förr, så det ställs höga krav på förmågan att kunna engagera kunder.

Med Microsoft Dynamics 365 är det lättare att hålla reda på kundkontakter, hantera offerter och tilldela resurser för att öka försäljningen i små- och medelstora företag. Men Microsoft Dynamics 365 är en allt-i-allo plattform som även kan transformera andra delar av företaget. Ekonomi, försäljning, inköp, produktion och lager kan förenas i plattformen. Den molnbaserade plattformen strömlinjeformar företaget och gör det enklare att expandera.

En portfolio med affärsappar

Microsoft Dynamics 365 är en portfolio med intelligenta, molnbaserade affärsappar som arbetar sömlöst tillsammans för att hantera företagets olika delar. Apparna bygger ut och lägger till funktioner som redan används i befintliga lösningar.

Dynamic 365 har även en inbyggd integration mellan Dynamics CRM-applikationer och Office 365. Det går därför att använda programmet tillsammans med verktyg som de anställda är vana med, som till exempel Microsoft Outlook, Word och Teams.

Ett specialutformat affärssystem

Många svenska företag använder sig av konsulter för att anpassa Dynamics 365 till deras verksamhets unika behov. Everest Business Solutions är ett Microsoft-konsultbolag som specialiserar sig på att göra saker enklare och effektivare för företag i alla olika storlekar.

Eftersom Dynamics har ett enormt utbud av tilläggslösningar kan det vara svårt att veta vilken app som kommer att vara mest effektiv och användbar. Everest Business Solution hjälper företag att analysera sina behov, rekommenderar appar och hjälper bolaget att implementera den nya lösningen.

Automatiserad och effektiviserad kundvård

CRM-system ser till att den viktiga kundvården sköts på rätt sätt. Med rätt CRM-system är det lättare att upprätthålla kundkontakter och skapa nya där det finns möjlighet till det.

Dynamic 365 CRM kan anpassas till att fungera på det sätt som företaget arbetar, eller som ägarna vill att företaget ska arbeta. Microsoft Dynamics 365 CRM kan automatisera uppgifter och processer, vilket avlastar de anställda och minskar risken för att fel uppstår på grund av den mänskliga faktorn.

Det går till exempel att automatisera e-postutskick till kunder och partners, så beställningar och förfrågningar inte glöms bort. Att skapa riktade marknadsföringskampanjer är också enkelt med Dynamics 365 CRM.

Bättre och mer effektiv kundtjänst

Arbetet med att bygga starka kundrelationer är ständigt pågående. Genom Dynamics 365 Customer Service går det att automatisera självbetjäningen med virtuella handläggare, tillsammans med omfångsrika kunskapsbasportaler.

Kundtjänstens handläggare kan få en helhetsvy av kundernas profil och deras tidigare interaktioner med handläggare. Genom flerkanalig support via röst, chatt, SMS, Facebook och andra kanaler går det att sköta kommunikationen på kundens villkor. Handläggaren ser allt på ett enhetligt skrivbord, oavsett kommunikationskanal. Inkommande ärenden skickas även automatiskt till den bäst lämpade handläggaren.

About the author

artoo