Hälsa

Vad är CBD olja? – En guide till CBD

Written by Artoo

Vad är CBD-olja?

CBD, som står för cannabidiol, extraheras från cannabisplantan (sativa). Denna planta innehåller flera aktiva komponenter, varav CBD utgör det andra mest förekommande ämnet. 

Ren CBD olja innehåller inte THC, vilket är det ämne som framkallar ett berusningstillstånd hos personer som använder cannabisprodukter. Enligt World Health Organization kan inte CBD ensamt framkalla något typ av rus. Detta gäller även om oljan innehåller spår av THC. 

CBD-oljorna på marknaden innehåller i regel ett tillskott av vanlig livsmedelsolja, exempelvis solrosolja. CBD-tillsatsen är nämligen koncentrerad, vilket gör att man inte behöver extrahera en stor mängd för varje enskild produkt.

Hur tillverkas CBD-olja?

Det finns en rad olika produktionsmetoder. I takt med CBD-oljornas popularitet har en del företag börjat tillämpa mer avancerade tillverkningsprocesser.

En sådan process är CO2-metoden. Här använder man sig av en sofistikerad maskin som förfinar oljan i tre olika steg. Denna maskin har nämligen 3 kamrar, där man bland annat kan reglera temperaturen och tillsatserna.

Man kan också använda sig av lösningsmedel kombinerat med varma temperaturer. I bästa fall använder man sig av ett organiskt lösningsmedel.

Producenterna kan dessvärre ibland använda sig av starkare kemiska varianter av exempelvis alkohol eller etanol. Nackdelen med dessa ämnen är att giftiga biämnen kan leva kvar i den olja som går ut till kund. 

Andra tillvägagångssätt inkluderar destilleringsmetoden eller ”winterization”.

”Winterization” inkluderar en kombination av CBD och stark alkohol. Man fryser sedan dessa ämnen på en väldigt låg temperatur över natten. Dagen efter låter man oljan gå genom ett filter för att få bort biprodukter. Slutligen värmer man upp oljan för att få bort alkoholen. 

Vilka effekter har CBD 

Det sägs finnas flera fördelar och effekter av CBD:

 • Vara smärtlindrande
 • Minska inflammation
 • Lindra ångest, stress och depression
 • Minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Minska acne
 • Förbättra sömnen
 • Bota eller lindra epilepsi
 • Bromsa Alzheimers
 • Hjälpa mot fibromyalgi
 • Motverka MS
 • Behandla schizofreni
 • Minska drogberoende
 • Underlätta livet för cancerpatienter

Enligt en studie med 103 testdeltagare kan CBD hjälpa personer med ångestproblematik. 3 personer upplevde någon form av biverkning under testperioden. Studien visade att ångestproblematiken hos majoriteten av deltagarna minskade successivt under testperioden.

I Sverige finns det två godkända läkemedel med CBD. Dessa läkemedel är endast tillgängliga för personer som har epilepsi och MS, samt som har fått läkemedlen utskrivna på recept. 

En mindre studie visade att CBD kan lindra symtomen för personer med olika hudsjukdomar. Detta inkluderar bland annat personer med psoriasis. Studiedeltagarna fick använda sig av en salva, som bland annat innehöll CBD, under 3 månader. Alla deltagarna upplevde någon typ av förbättring av deras besvär. Hudsjukdomarna som ingick i studien var antiinflammatoriska. Ingen av deltagarna fick någon typ av allergisk reaktion eller dylikt under testperioden. 

Vilken CBD-olja är bäst?

Produkterna som är bäst bör vara organiskt producerade samt vara helt fria från THC. Hos Naturecan finner du en rad olika oljor som uppfyller dessa kriterier. Du kan bland annat läsa om deras tillverkningsmetoder på deras hemsida.De erbjuder produkter med koncentrerat innehåll av CBD som sträcker sig från 2,5% till 40%. En ovan användare bör välja en av de lägre nivåerna. Deras oljor är lämpliga för såväl vegetarianer som veganer. Deras produktsortiment är dessutom testat av en oberoende aktör.  

Var kan man köpa CBD-olja?

Du köper enklast olja på nätet. Du kan i dagsläget inte köpa CBD-olja hos fysiska butiker i Sverige. 

Livsmedelsverket har nämligen nekat företag till att sälja olja. CBD ingår bland annat i EU-lagstiftningen, som säger att livsmedel som inte funnits i medlemsländerna innan 1997 måste genomgå en godkännandeprocess. 

Ett företag kan visserligen ansöka om ett tillstånd. 

Läkemedelsverket har i sin tur förbjudit flera enskilda företag att sälja CBD olja. Dessa företag har nämligen skrivit att deras produkter kan användas för att behandla sjukdomar. En del företag har överklagat detta beslut till förvaltningsrätten. Denna instans har i sin tur givit rätt åt Läkemedelsverket. 

Är CBD-olja lagligt?

Ja, CBD-olja är lagligt och du kan köpa samt konsumera produkten i Sverige om de är fria från THC. Oljor som du konsumerar i Sverige får inte innehålla THC. I dessa fall går produkterna under narkotikalagstiftningen, vilket du kan läsa mer om hos Läkemedelsverket. 

Många av de svenska företagen som säljer CBD oljor är verksamma utomlands. Vi har redogjort för anledningen till detta i föregående rubrik. 

CBD olja dosering

Studier har visat att doseringen bör ligga mellan 20 och 1500 milligram per dag. Du bör alltid kontrollera de doseringsrekommendationer som finns på den produkt du har köpt.När det gäller oljor brukar man kunna välja CBD-nivå efter egen preferens.

Man rekommenderar generellt sett att börja på en låg nivå. Vanligtvis ska användaren ta några droppar på morgonen samt på kvällen.Dropparna ska stanna i munnen under en viss tidsperiod innan man sväljer. Allt detta finns som sagt att läsa på doseringsrekommendationen.

CBD olja biverkningar

Biverkningarna kan inkludera:

 • Trötthet
 • Yrsel
 • Hudirritation

Oljorna kan också påverka andra medikament som du tar. CBD kan nämligen påverka ditt blod, vilket kan göra dig mer känslig för effekterna av läkemedlet.

I den här artikeln har vi redogjort för en studie under rubriken ”effekter”. I denna studie fick 3 personer bieffekter av CBD. De upplevde hudirritation som bland annat visade sig genom hudutslag.

Harvard lyfter en del potentiella biverkningar, som inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till CBD. Det handlar istället om att marknaden för dessa produkter inte har en tydlig kontrollapparat.

Detta kan i sin tur leda till att oseriösa företag säljer produkter som inte stämmer överens med innehållsförteckningen. Harvard lyfter dessutom bristen på forskningsstudier. Detta visar sig bland annat genom att man inte vet vilka doseringsrekommendationer som bör gälla för olika åkommor.  

Slutligen nämner de att flera studier har genomförts enligt vetenskapliga riktlinjer, fast på djur, vilket är ytterligare ett bevis på behovet av fler forskningsstudier.  

Hur länge stannar CBD i kroppen

Generellt sett brukar man säga att ämnet kommer stanna i din kropp under 2 till 5 dagar.

Detta varierar dock beroende på ett antal olika faktorer

 • Kosten är en viktig del. Om du tar din olja på tom mage tenderar kroppen att bearbeta den fortare.
 • Din kroppskonstitution är en annan viktig del. 
 • Kroppen kommer också lagra CBD längre hos en person som är en van användare. 

De kännbara effekterna av ämnet brukar vara i mellan 2 och 6 timmar. Du bör i sin tur känna av effekterna inom 15 minuter efter att du har tagit dropparna. 

About the author

Artoo