Det bӓsta skyddet mot inbrott

by Artoo on 2015/12/23

Ingen tycker om att bli bestulen, att bli av med sina vӓrdefulla ӓgodelar. Ofta handlar det om saker som ӓr oersӓttliga, fӧremål som gått i arv eller getts som gåva. Samtidigt så upplever många mӓnniskor att det inte bara ӓr den materiella fӧrlusten som ӓr svår att handskas med. Någon har kommit in i ens liv och rӧrt om, det kӓnns som en form av misshandel. Dӓrfӧr ӓr det mycket viktigt att gӧra allt man kan fӧr att fӧrhindra att det hela sker, att ingen kan komma in och att det inte ӓr lӓtt att få med sig någonting.

Vare sig det handlar om en arbetsplats eller ett privat hem så ӓr det alltid bӓst att vara fӧrberedd på det vӓrsta. Detta ӓr inget man kan ignorera och hoppas att det aldrig hӓnder, att sticka huvudet i sanden så att sӓga. Istӓllet ska man ta till alla sӓkerhetsåtgӓrder man kan, och som kaskydd-inbrottn behӧvas fӧr det som ska skyddas. Sedan kan man slappna av i fӧrvissningen om att det ӓr allt fӧr svårt fӧr tjuvarna att stӓlla till med skada.

Olika områden fӧr åtgӓrder

Till att bӧrja med ska man naturligtvis se ӧver alla lås och ingångar. Om det ӓr svårt att ta sig in, eller om det kan ta tid att forcera ett lås, så blir det genast bra mycket mindre inbjudande fӧr eventuella tjuvar. De lӧper stӧrre risk att bli upptӓckta fӧr varje minut extra de måste anvӓnda fӧr låset. Men det ӓr inte bara dӧrrar som måste ses ӧver, ӓven fӧnster och altandӧrrar kan vara svaga punkter. Kӓllarfӧnster och inre dӧrrar kan också behӧva nytt skydd. Sedan gӓller det att ha en bra rutin fӧr att verkligen stӓnga och låsa alla ingångar till hemmet eller kontoret, gӓrna i kombination med ett alarm.

Har man flera viktiga dokument eller andra vӓrdefulla saker kan också fӧrvaringsplatsen gӧra stor skillnad. På den norska siten E-skap finns prisvärda “arkivskap“. Ett “arkivskap” är nästan som det låter, ett arkivskåp på svenska, och passar bra att förvara viktiga dokument och värdehandlingar i. De skyddar mot både tjuvar och brand, allt beroende på vilket skåp man vӓljer. Detta ӓr en fӧrsӓkring i tillӓgg till alla de lås man har, som en sorts kassaskåp. Nӓr man ӓndå satsar så mycket på att låsa in sina ӓgodelar och annat viktigt, så ska man se till att gå hela vӓgen. Gå in på http://eskap.no för att se hela utbudet.

Stoppa tjuven redan från bӧrjan

Det hjӓlper inte att vara rӓdd fӧr inbrott, man måste vidta åtgӓrder. Tjuvarna kanske tror de ӓr så smarta, men det finns mycket man kan gӧra fӧr att hålla dem ute. Jnytt skriver att Polisen i Jönköping satsar på att förhindra inbrott. Bland annat ӓr det viktigt att det inte syns nӓr man ӓr bortrest, det finns olika saker man kan gӧra fӧr att hemmet ska se bebott ut. Det kan vara en timer som tӓnder lamporna på vissa tider, eller sӓtter på radion. Fӧr att det ska verka naturligt bӧr det inte vara på regelbundna tider.

På ett antal arbetsplatser finns det vakter som patrullerar området. De bӓr inte vapen, det handlar inte om poliser, men bara det faktum att en tjuv inte kan jobba i fred kan verka avskrӓckande. Som nӓmnt tidigare ӓr bra låsanordningar ett annat grundlӓggande skydd. Det finns normer fӧr hur de bӓsta låsen ska se ut, och ibland kan ӓven fӧrsӓkringsbolagen ha vissa krav. Men framfӧr allt så vill man se till att ingen tar sig in.

Många har som vana att låsa dӧrrarna inne i en byggnad, som alla de enskilda kontoren till exempel. Ju lӓngre tid det tar fӧr en tjuv att gӧra ett inbrott desto stӧrre chans att de inte lyckas. Vӓl inne i kontorsrummet kan man sedan ha de arkivskåp som verkligen skyddar de viktiga pappren och andra vӓrdesaker. Det sӓger sig sjӓlvt att om man måste forcera tre-fyra lås fӧr att komma fram till det som ӓr vӓrt att stjӓla så tӓnker man efter två gånger. Vissa inbrottstjuvar har det som yrke, men många gånger så handlar det om tillfӓlle och mӧjligheter. De hoppar ofta ӧver hem och andra byggnader som verkar ha allt fӧr många sӓkerhetsanordningar. Detta ӓr ofta det bӓsta skyddet mot inbrott.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: